Murs de formigó armat

Construcció de Murs de Contenció de formigó armat.

Els murs de contenció s'utilitzen per detenir masses de terra o altres materials solts quan les condicions no permeten que aquestes masses assumeixin els seus pendents naturals, també s’utilitzen per a estructures de habitatges i naus industrials o dics d’aigua.